Integritetspolicy

Information på denna sidan gäller alla hemsidor, landningssidor och andra digitala sidor som tillhör WinWin Web AB.

Vi på WinWin Web tycker att din personliga integritet är viktig. Vi gör allt vi kan för att ha en hög nivå av dataskydd så att alla dina uppgifter hanteras med stor försiktighet och säkerhet.

Här hittar du vår integritetspolicy där du kan läsa om hur vi samlar personuppgifter, vad vi använder dem för, samt dina rättigheter.

Det är viktigt att du förstår policyn och känner dig trygg i hur vi hanterar dina uppgifter. Om du har frågor kan du alltid kontakta oss.

Denna integritetspolicy gäller personuppgifter som samlas in via winwinweb.se eller andra aktivitet där vi digitalt eller fysisk kommer i kontakt med dig som kund som till exempel workshops, event, annonser eller landningssidor.

Som personuppgifter räknas all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk nu levande person. Till exempel kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika elektroniska identiteter (som t.ex. IP-nummer) är också personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

ANSVAR

WinWin Web AB, org. nr 559104-3723, med adress Sothönevägen 27, 187 61 Täby, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

UPPGIFTER VI SAMLAR OCH BEHANDLAR, I VILKET SYFTE OCH PÅ VILKEN GRUND VI BEARBETAR DEM 

COOKIES

Den här webbplatsen använder cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om vad de används till samt hur de kan undvikas. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och innehåller textinformation. För att vårt shoppingsystem ska fungera är dessa filer nödvändiga.

Sessionscookies, en tillfällig cookie som raderas när du stänger din webbläsare eller enhet
Varaktiga cookies, cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut
Förstapartscookies, cookies som sätts av webbplatsen du besöker
Tredjepartscookies, cookies som satts av en tredje parts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, till exempel Google Analytics

Liknande tekniker, tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies

Varför vi sparar det:

För din och vår trygghet
För att bland annat se webbsidans svarstid och eventuella systemfel
För att kunna anpassa tjänsten så att du får en optimal upplevelse på din enhet
För att hålla reda på vilka produkter du har i din varukorg
För statistiska analyser i t.ex. Google Analytics.
De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information om hur du använder våra tjänster, för att spara funktionella inställningar såsom språk och andra uppgifter och även för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

Informationer sparas när du nyttjar våra tjänster, fyller i formulär eller anmäler dig till våra aktiviteter.

Vi kan behandla följande kategorier av personuppgifter om dig:

KOMMUNIKATIONSUPPGIFTER

Kommunikationsdata som inkluderar all kommunikation som du skickar till oss, oavsett om det är via kontaktformuläret på vår webbplats, via e-post, text, sociala medier, meddelanden på sociala medier eller annan kommunikation som du skickar till oss. Vi behandlar dessa uppgifter i syfte att kommunicera med dig, för journalföring och för att upprätta, driva eller försvara juridiska fordringar. Vår lagliga grund för denna behandling är våra berättigade intressen som i detta fall är att svara på meddelanden som skickas till oss, att hålla register och att upprätta, förfölja eller försvara juridiska fordringar.

KUNDUPPGIFTER

Kunddata som innehåller uppgifter om eventuella inköp av varor och / eller tjänster som ditt namn, titel, faktureringsadress, leveransadress e-postadress, telefonnummer, kontaktuppgifter, köpinformation och dina kortuppgifter. Vi bearbetar denna information för att leverera de varor och / eller tjänster du har köpt och för att föra register över sådana transaktioner. Vår lagliga grund för denna behandling är utförandet av ett kontrakt mellan dig och oss och / eller vidta åtgärder på din begäran för att ingå ett sådant avtal.

ANVÄNDARUPPGIFTER

Användardata som innehåller data om hur du använder vår webbplats och alla onlinetjänster tillsammans med all information som du publicerar för publicering på vår webbplats eller via andra onlinetjänster. Vi behandlar denna information för att driva vår webbplats och se till att relevant innehåll tillhandahålls dig, för att säkerställa säkerheten på vår webbplats, för att upprätthålla säkerhetskopiering av vår webbplats och / eller databaser och för att möjliggöra publicering och administration av vår webbplats, andra onlinetjänster och affärer. Vår lagliga grund för denna behandling är våra legitima intressen som i detta fall är att göra det möjligt för oss att administrera vår webbplats och vår verksamhet på rätt sätt.

TEKNISKA UPPGIFTER

Tekniska data som innehåller data om din användning av vår webbplats och onlinetjänster som din IP-adress, dina inloggningsuppgifter, information om din webbläsare, längden på besök på sidor på vår webbplats, sidvisningar och navigationsvägar, information om antalet gånger du använder vår webbplats, inställningar för tidszon och annan teknik på de enheter du använder för att komma åt vår webbplats. Källan till dessa data kommer från vårt analysspårningssystem. Vi behandlar denna information för att analysera din användning av vår webbplats och andra onlinetjänster, för att administrera och skydda vår verksamhet och webbplats, för att leverera relevant webbplatsinnehåll och annonser till dig och för att förstå effektiviteten i vår annonsering. Vår lagliga grund för denna behandling är våra berättigade intressen som i detta fall är att göra det möjligt för oss att administrera vår webbplats och vår verksamhet och att växa vår verksamhet och besluta om vår marknadsföringsstrategi.

MARKNADSFÖRINGSUPPGIFTER

Marknadsföringsdata som innehåller data om dina preferenser för att ta emot marknadsföring från oss och våra tredje parter och dina kommunikationspreferenser. Vi bearbetar denna information för att göra det möjligt för dig att delta i våra kampanjer som tävlingar, prisdrag och gratis utgivningar, för att leverera relevant webbplatsinnehåll och annonser till dig och mäta eller förstå effektiviteten i denna reklam. Vår lagliga grund för denna behandling är våra berättigade intressen som i detta fall är att studera hur kunder använder våra produkter / tjänster, för att utveckla dem, växa vår verksamhet och besluta om vår marknadsföringsstrategi.

Vi kan använda kunddata, användardata, teknisk data och marknadsföringsdata för att leverera relevant webbplatsinnehåll och annonser till dig (inklusive Facebook-annonser eller andra visningsannonser) och för att mäta eller förstå effektiviteten i den annonsering vi erbjuder dig. Vår lagliga grund för denna behandling är legitima intressen som är att växa vår verksamhet. Vi kan också använda sådan information för att skicka annan marknadsföringskommunikation till dig. Vår lagliga grund för denna behandling är antingen samtycke eller legitima intressen (nämligen att växa vår verksamhet).

ANDRA KÄLLOR VI SAMLAR IN DINA PERSONUPPGIFTER FRÅN

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (så kallad tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:
Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig
Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag

KÄNSLIGA UPPGIFTER

Vi samlar inte in några känsliga uppgifter om dig. Känsliga uppgifter avser data som innehåller information om din ras eller etnicitet, religiösa eller filosofiska övertygelser, sexliv, sexuell läggning, politiska åsikter, fackföreningsmedlemskap, information om din hälsa och genetiska och biometriska uppgifter. Vi samlar inte in någon information om brott och brott.

Där vi är skyldiga att samla in personuppgifter enligt lag, eller enligt villkoren i avtalet mellan oss och du inte tillhandahåller oss den informationen på begäran, kanske vi inte kan utföra kontraktet (till exempel att leverera varor eller tjänster till dig). Om du inte tillhandahåller oss de begärda uppgifterna kan vi behöva avbryta en produkt eller tjänst som du har beställt men om vi gör det kommer vi att meddela dig vid det tillfället.

Vi kommer bara att använda dina personuppgifter för ett ändamål som det har samlats in för eller ett rimligt kompatibelt syfte vid behov. För mer information om detta, maila oss på office@winwinweb.se. Om vi behöver använda dina uppgifter för ett oberoende nytt syfte kommer vi att meddela dig och förklara de juridiska skälen för behandling.

Vi kan behandla dina personuppgifter utan din vetskap eller samtycke där detta krävs eller tillåts enligt lag.

Vi utför inte automatiserad beslutsfattande eller någon typ av automatiserad profilering.

MARKNADSKOMMUNIKATION

Vår lagliga grund för att behandla dina personuppgifter för att skicka dig marknadsföringskommunikation är antingen ditt samtycke eller våra berättigade intressen (nämligen att växa vår verksamhet).

Enligt reglerna om sekretess och elektronisk kommunikation kan vi skicka dig marknadsföringskommunikation från oss om (i) du gjorde ett köp eller bad om information om våra varor eller tjänster eller (ii) du gick med på att ta emot marknadsföringskommunikation och i varje fall du har inte valt att inte ta emot sådan kommunikation sedan. Enligt dessa bestämmelser, om du är ett aktiebolag, kan vi skicka dig marknadsföringsmeddelanden utan ditt medgivande. Du kan dock fortfarande välja att ta emot marknadsföringsmeddelanden från oss när som helst.

Innan vi delar dina personuppgifter med tredje part för deras egna marknadsföringsändamål får vi ditt uttryckliga medgivande.

Du kan be oss eller tredje part att sluta skicka marknadsföringsmeddelanden när som helst [genom att logga in på webbplatsen och markera eller avmarkera relevanta rutor för att justera dina marknadsföringspreferenser] ELLER [genom att följa avslutningslänkar på alla marknadsföringsmeddelanden som skickas till dig eller] ELLER genom att maila oss till office@winwinweb.se när som helst].

Om du väljer att inte ta emot marknadsföringskommunikation gäller denna borttagning inte för personuppgifter som tillhandahålls till följd av andra transaktioner, till exempel köp, garantiregistrering etc.

DELNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kan behöva dela dina personuppgifter med parterna nedan:

• Andra företag i vår grupp som tillhandahåller tjänster till oss.
• Tjänsteleverantörer som tillhandahåller IT- och systemadministrationstjänster.
• Professionella rådgivare inklusive advokater, bankirer, revisorer och försäkringsbolag
• Regeringsorgan som kräver att vi rapporterar behandlingsaktiviteter.

Vi kräver att alla tredje parter som vi överför dina data till respekterar säkerheten för dina personuppgifter och för att behandla dem i enlighet med lagen. Vi tillåter endast sådana tredje parter att behandla dina personuppgifter för specificerade ändamål och i enlighet med våra instruktioner.

VEM HAR TILLGÅNG/BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER?

Personuppgiftsbiträden. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är så kallad personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:
Transporter (logistikföretag och speditörer)
Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer)
Marknadsföring (print, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer)
IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar)
Makeupkonsultation (för att kunna erbjuda personlig och professionell makeuprådgivning sammarbetar vi med företag som tillhandahåller tjänster som vi använder när du gör t ex foundationtest)
E-postutskick (för att kunna hantera utskick till våra kunder och prenumeranter samarbetar vi med företag som tillhandahåller E-post-system

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är: statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott, företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer), företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer)

INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR

[Vi delar dina personuppgifter inom vår grupp av företag som innebär att du överför dina uppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA).]

Länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) erbjuder inte alltid samma skyddsnivå för dina personuppgifter, så europeisk lag har förbjudit överföring av personuppgifter utanför EES om inte överföringen uppfyller vissa kriterier.

Många av våra tredjepartsleverantörer är baserade utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) så att deras behandling av dina personuppgifter innebär en överföring av data utanför EES.

När vi överför dina personuppgifter från EES, gör vi vårt bästa för att säkerställa en liknande grad av datasäkerhet genom att se till att minst en av följande skyddsåtgärder finns på plats:

• Vi kommer bara att överföra dina personuppgifter till länder som Europeiska kommissionen har godkänt för att ge en tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter av; eller
• När vi använder vissa tjänsteleverantörer kan vi använda specifika avtal eller uppförandekoder eller certifieringsmekanismer som godkänts av Europeiska kommissionen som ger personuppgifter samma skydd som det har i Europa. eller
• Om vi använder USA-baserade leverantörer som ingår i EU-US Privacy Shield, kan vi överföra data till dem, eftersom de har motsvarande skyddsåtgärder på plats.
Om ingen av ovanstående skyddsåtgärder är tillgängliga, kan vi begära ditt uttryckliga samtycke till den specifika överföringen. Du har rätt att när som helst dra tillbaka detta samtycke.

DATASÄKERHET

Vi har infört säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter av misstag går förlorade, används, ändras, avslöjas eller nås utan tillstånd. Vi tillåter också åtkomst till dina personuppgifter endast till de anställda och partners som har ett företag som behöver veta sådana uppgifter. De behandlar bara dina personuppgifter i våra instruktioner och de måste hålla dem konfidentiella.

Vi har förfaranden på plats för att hantera eventuella misstänkta överträdelser av personuppgifter och kommer att meddela dig och alla tillämpliga tillsynsmyndigheter om ett brott om vi är lagligt skyldiga att göra det.

Vi behåller bara dina personuppgifter så länge som det krävs för att uppfylla de syften vi samlade in dem för, inklusive i syfte att uppfylla lagkrav, redovisning eller rapportering.

När vi bestämmer vad rätt tid är att hålla uppgifterna för tittar vi på mängden, naturen och känsligheten, potentiell risk för skada på grund av obehörig användning eller avslöjande, behandlingsändamålen, om dessa kan uppnås på andra sätt och lagliga krav.

Under vissa omständigheter kan vi anonymisera dina personuppgifter för forskning eller statistiska ändamål, i vilket fall vi kan använda denna information på obestämd tid utan ytterligare meddelande till dig.

DINA RÄTTIGHETER & MEDGIVANDE

Enligt lagar om dataskydd har du rättigheter i förhållande till dina personuppgifter som inkluderar rätten att begära åtkomst, korrigering, radering, begränsning, överföring, att invända mot behandling, till portabilitet för data och (där den lagliga behandlingsgrunden är samtycke) till dra tillbaka samtycke.

Om du vill utöva någon av de rättigheter som anges ovan, vänligen maila oss på office@winwinweb.se.

Du behöver inte betala en avgift för att få tillgång till dina personuppgifter (eller för att utöva någon av de andra rättigheterna). Vi kan dock ta ut en rimlig avgift om din begäran är uppenbart ogrundad, repetitiv eller överdriven eller vägrar att följa din begäran under dessa omständigheter.

Vi kan behöva begära specifik information från dig för att hjälpa oss bekräfta din identitet och säkerställa din rätt att få tillgång till dina personuppgifter (eller att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att personuppgifter inte lämnas ut till någon person som inte har någon rätt att ta emot dem. Vi kan också kontakta dig för att be dig om mer information om din begäran om att påskynda vårt svar.

Vi försöker svara på alla legitima förfrågningar inom en månad. Ibland kan det ta oss längre tid än en månad om din förfrågan är särskilt komplex eller om du har gjort ett antal förfrågningar. I detta fall kommer vi att meddela dig.

Rätt till rättelse: Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering: Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats
Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse
Du invänder mot behandling för direkt marknadsföringsändamål
Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt
Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av
Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för och insamlandet har skett i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster (t.ex. sociala medier)

Vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Rätt till begränsning: Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter. Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

LÄNKAR TILL TREDJEPART

Denna webbplats kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser, plug-ins och applikationer. Om du klickar på dessa länkar eller aktiverar dessa anslutningar kan tredje part samla in eller dela information om dig. Vi kontrollerar inte dessa tredjepartswebbplatser och ansvarar inte för deras integritetspolicy. När du lämnar vår webbplats uppmuntrar vi dig att läsa sekretessmeddelandet för varje webbplats du besöker.

HUR VI SKYDDAR DIN IDENTITET

Denna webbplats sekretesspolicy berättar hur vi samlar in, använder och skyddar din personliga information. Genom att besöka våra webbplats accepterar du och godkänner villkoren i denna webbplats sekretesspolicy. I synnerhet samtycker du till vår insamling och användning av din personliga information som beskrivs i denna webbplats sekretesspolicy.

MINDERÅRIGA

Vi tillhandahåller inte tjänster eller säljer produkter till barn. Om du är under 18 år får du använda vår webbplats endast med tillstånd och aktivt engagemang från en förälder eller vårdnadshavare. Om du är mindreårig, vänligen förse oss eller andra webbplatsbesökare med personlig information.

DENNA POLICY ÄR EN DEL AV VÅRA ANVÄNDARVILLKOR

Vår webbplats sekretesspolicy är en del av och underlagt vår webbplats användarvillkor. Du kan se dessa villkor på vår webbplats.

Liksom de flesta platser på Internet, helt enkelt genom att besöka vår hemsida berättar du oss automatiskt för viss information. Detta inkluderar grundläggande information som din IP-adress, när du besökte, webbplatsen där du kom innan du besökte oss, webbplatsen du går när du lämnar vår webbplats, din dators operativsystem och vilken typ av webbläsare du är använder sig av. Vår webbplats registrerar automatiskt denna grundläggande information om dig.

Och som många andra webbplatser använder vi cookies. Det betyder information som vår webbplats server överför till din dator. Denna information kan användas för att spåra din session på vår webbplats. Cookies kan också användas för att anpassa vårt webbplatsinnehåll för dig som individ. Om du använder en av de vanliga webbläsarna på internet kan du ställa in din webbläsare så att du antingen låter dig veta när du får en cookie eller för att neka åtkomst till cookien till din dator.

Vi kan också samla in all information som du tillhandahåller oss genom att publicera dem på vår webbplats eller genom att skicka till oss via e-post. Du kan alltid välja att inte ge oss information. Men om du förhindrar information, kan vi neka dig åtkomst till vissa eller alla våra webbplatsers tjänster och funktioner.

Vissa transaktioner mellan dig och vår webbplats kan innebära betalning med kreditkort, betalkort, checkar, postanvisningar och / eller tredje parts onlinebetalningstjänster. I sådana transaktioner kommer vi att samla in information som är relaterad till transaktionen som ett led i att göra affärer med dig, inklusive din faktureringsadress, telefonnummer och annan information relaterad till transaktionen.

VAD VI GÖR MED DIN INFORMATION

Vi använder din information för att driva vår webbplats affärsverksamhet. Vi kan till exempel använda den här informationen för att kontakta dig om ändringar på vår webbplats, nya produkter och tjänster, specialerbjudanden, lösa tvister, felsöka problem och verkställa vår webbplats villkor.

Som en allmän regel kommer vi inte att ge dina uppgifter till tredje part utan ditt tillstånd. Det finns emellertid några viktiga undantag från denna regel som beskrivs i följande stycken.

Vi kan, efter eget gottfinnande, lämna information om dig till brottsbekämpande eller andra statliga tjänstemän i syfte att utreda bedrägerier, påstådd immaterialrättsintrång eller annan misstänkt olaglig aktivitet eller frågor som kan utsätta oss för juridiskt ansvar.

Vissa statliga underrättelsebyråer har den tekniska förmågan att komma åt data från vår webbplats utan vårt samarbete, kunskap eller samtycke. Även om vi skulle lära oss om sådan tillgång kanske vi inte kan berätta för dig på grund av nationella säkerhetslagar. Vänligen ta hänsyn till denna risk innan du skickar information till oss eller någon annan webbplatsägare.

Även om vi inte avslöjar individuellt identifierbar information, kan vi avslöja sammanlagd information om vår webbplats besökare till annonsörer eller andra tredje parter för marknadsföring och marknadsföringsändamål.

Ibland kan vi använda tredjepartsleverantörer för att tillhandahålla tjänster på vår webbplats. Om en leverantör vill samla in information om dig kommer du att meddelas. Du kommer dock aldrig att behöva lämna information till en tredjepartsleverantör. Vi begränsar hur tredjepartsleverantörer kan använda din information. De får inte sälja eller ge din information till andra.

Om vi säljer vår webbplats kan vi överföra din information till köparen av sajten. Efter avslutad sådan överföring kommer vi inte längre att inneha eller kontrollera de uppgifter som mottagits av köparen.

INTE SPÅRA, INTRESSERBASERAD REKLAM, RE-MARKETING OCH DYNAMISK ANNONSVISNIG

DO-NOT-TRACK

Vi försöker hedra alla Do-Not-Track-signaler du skickar via din webbläsare när du besöker vår webbplats. Läs dock följande viktig information om ”Intresse-baserad reklam”, ”Re-marketing” och ”Dynamisk annonsvisning” så att du förstår vilken typ av spårning som kan göras av tredjepartsleverantörer när du besöker vår webbplats och hur du kan välja bort sådan spårning.

INTRESSEBASERAD REKLAM

När du besöker vår webbplats kan du se annonser som publiceras på webbplatsen av Google eller andra företag. Dessa reklamföretag kan samla in information om dig när du besöker denna webbplats och andra webbplatser. De kan använda denna information för att visa annonser på denna webbplats och på andra platser på Internet om produkter och tjänster du kanske gillar.

Denna webbplats samlar inte in informationen eller kontrollerar innehållet i annonserna som du kommer att se. Du kanske kan välja bort sådan reklam. Om du vill veta mer om Googles sekretesspolicy och dess DoubleClick DART-cookie som används för att generera intressebaserad reklam, gå till http://www.google.com/privacy/ads/.

SKYDDA MINA VAL

Om du använder Internet Explorer-, Mozilla Firefox- eller Google Chrome-webbläsare kanske du vill installera webbläsartilläggarna ”Skydda mina val” som är utformade för att hjälpa dig att behålla dina opt-out-inställningar. För mer information, gå till http://www.aboutads.info/PMC.

RE-MARKETING

Denna webbplats kan använda en remarketingtagg för att annonsera online. Detta innebär att Google och andra tredjepartsleverantörer kan visa våra annonser till dig på webbplatser över hela Internet. Dessa tredjepartsleverantörer, inklusive Google, kan använda cookies för att visa annonser till dig baserat på dina tidigare besök på vår webbplats.

Om du vill välja bort Googles användning av kakor kan du besöka företagets annonsinställningshanterare på https://www.google.com/ads/preferences/.

Alternativt kan du välja bort användning av kakor från tredjepartsleverantörer genom att gå till Network Advertising Initiative: s opt-out-sida som finns på http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

DYNAMISK ANNONSVISNING

Vår webbplats kan använda Googles funktion för dynamisk annonsvisning. För att välja bort intressebaserade annonser från Google följer du Googles bortvisningsinstruktioner på https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=sv.

DOUBLE-CLICK REMARKETING PIXELS

Vår webbplats kan använda DoubleClicks ommarknadsföringspixlar. Om du vill välja bort DoubleClicks användande av kakor kan du besöka DoubleClick bortvecklingssidan på https://www.google.com/settings/ads/onweb#display_optout.

Alternativt kan du välja bort användning av kakor från tredjepartsleverantörer genom att gå till Network Advertising Initiative: s opt-out-sida på http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Din användning av denna webbplats utan att välja bort betyder att du förstår och samtycker till datainsamling för att ge dig intressebaserad reklam.

ANVÄNDARNAMN OCH LÖSENORD

Din åtkomst till delar av vår webbplats kan skyddas av ett användarnamn och ett lösenord. Ge inte ditt lösenord till någon. Om du går in i ett avsnitt på vår webbplats som kräver ett lösenord, bör du logga ut när du lämnar. Som en säkerhetsåtgärd bör du också stänga ur webbläsaren helt och öppna den igen innan du tittar på andra delar av Internet.

DIN ANVÄNDNING AV INFOMRATION OCH OÖNSKAD KOMMERSIELL E-POST

Om du får personlig identifierbar information om en annan webbplatsanvändare får du inte lämna ut denna information till någon annan utan samtycke från användaren och vårt samtycke också.

Vi hatar skräppost (spam). Information som du skaffar från vår webbplats om oss eller andra webbplatsanvändare kan inte användas av dig eller andra för att skicka oönskad kommersiell e-post eller för att skicka oönskad kommersiell kommunikation via vår webbplats eller andra kommunikationssystem.

DIN FRIVILLIGA AVSLÖJANDE AV INFORMATION TILL TREDJE PART SOM INTE ÄR VÅRA LEVERANTÖRER

Du kan välja att ge personlig information till webbplatsbesökare eller andra tredje parter som inte är våra leverantörer. Var försiktig när du gör det. Dessa tredje parts sekretesspolicyer och tullar avgör vad som görs med din information.

AUTORESPONDERS

Vi kan använda autosvar för att kommunicera med dig via e-post. För att skydda din integritet använder vi ett verifierat opt-in-system för sådan kommunikation och du kan alltid välja bort denna kommunikation med hjälp av länkarna i varje autosvarmeddelande. Om du har svårigheter att välja bort kan du kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till office@winwinweb.se, eller skicka e-post till adressen nedan.

POLICYÄNDRINGAR

Villkoren för denna policy kan ändras från tid till annan. Om sådana ändringar görs kommer vi att meddela dig genom ett meddelande som publiceras på vår webbplats hemsida om de ändringar som har gjorts. Om du inte håller med om ändringarna som gjorts, vänligen kontakta oss (via e-post, med hjälp av ett kontaktformulär för webbplatsen eller skriftligen via e-post), och alla ändringar som gjorts i denna policy kommer inte att gälla information vi har samlat in från dig innan gör ändringarna.

Om du är orolig över ämnet som täcks av denna webbplats sekretesspolicy bör du läsa det varje gång innan du använder vår webbplats.